Vuollerimbygden sjuder av framtidstro och samverkan i Lapplands inland nära Polcirkeln. I dagsläget stoltserar Vuollerim med sju Bygdebolag.

Bygdebolagen har startats upp utifrån olika behov i Vuollerimbygden under cirka 20 års tid: Vuollerimbygdens Ekonomiska Förening – 1999, Visioner i Vuollerimbygden AB, VIVA – 2006, The Village Team – 2009, Vuollerims Friskola – 2009, Lapland Vuollerim AB – 2010, Vuollerim Gård 2014, Mathantverkshuset Vuollerimdelikatesser AB, 2014. VIVA och dess 142 delägare köpte Hotell Vuollerim, Gästgiveriet 2006. Det upptäcktes snart att det fanns knapphändig marknadsföring av

Vuollerimbygden på centralorten, Jokkmokks Turistbyrå. Detta ledde till att VIVA startade upp en ”Paketerings Boda” för att paketera lokala upplevelser att erbjuda gäster. Detta ledde senare till uppstarten av Lapland Vuollerim AB. Idéer och syften i de olika Bygdebolagen varierar, samtidigt som samtliga har det gemensamma målet att bidra till en levande bygd, stärka lokalekonomin, skapa arbetstillfällen och att göra bygden magnetisk. Bygdebolagen har ingen paraplyorganisation och hänger inte i hop ekonomiskt eller organisatoriskt utan är självorganiserande utifrån olika behov i bygden.

En likhet är dock att Bygdebolagen har inskrivet i sina stadgar att ingen direkt utdelning görs till de enskilda delägarna. I stället återinvesteras vinsten i bygden. Vinsten hamnar därmed inte i någon enskilds ficka, utan kommer bygden till del på olika sätt. Detta är troligtvis en av framgångsfaktorerna för det stora engagemanget från många människor i bygdebolagen. Det är helt enkelt ett roligt och meningsfullt sätt att konkret vara delaktig och bidra till den levande bygd Vuollerim är idag. Självklart sker en samverkan vid behov mellan bygdebolagen likväl som mellan många av bygdens företag och ideella föreningar för att utveckla Vuollerimbygden vidare. God samverkan är ett av kännetecknen för Vuollerimbygden. Ett tecken på engagemang i bygden kan ses genom sju bygdebolag, ca 60 företag och 30 ideella föreningar på drygt 700 invånare.

Erfarenheter av att utveckla och att växla upp de lokala möjligheterna till ett större samarbete genom öppenhet, förmåga att ta vara på lokala kompetenser och resurser och att samarbeta både lokalt, nationellt och internationellt har satt Vuollerimbygden på kartan. Jämlikt samarbete är en självklar framgångsfaktor, se kort video i bilaga, Equal Teamwork.

Erfarenheter:

  • När många individer med självledarskap jobbar tillsammans för bygdens bästa skapas en urkraft för platsens utveckling.
  • När många människor jobbar tillsammans för det gemensamma bästa, framför självfokus, öppnar det upp för kreativt, innovativt och gränsöverskridande samarbete.
  • Friheten från maktbehov och egna agendor leder till insikten att alla har viktiga pusselbitar att bidra med.

Utfallet i samtliga Bygdebolag har kort sagt blivit magiskt på många sätt, över all förväntan. Bland annat på grund av alla ideella timmar som lagts och läggs ned av många eldsjälar i de respektive bolagen.

Bilagor:

1) Equal Teamwork – https://www.youtube.com/watch?v=zBbaq8rdCPY

2) Land Artikel – https://www.land.se/land/i-vuollerim-har-bykraften-alltid-varit-stark/

3) Artikel – https://www.land.se/land/sex-satt-att-na-framgang-sa-gjorde-vuollerim/

4) Land Artikel – http://laplandvuollerim.se/wp-content/uploads/2014/07/Land_Juli-2014.pdf