• 250 möjligheters hederspris tilldelas

    Kalvsvik Bygdegårdsförening

    ”Att ta tillvara alla möjliga resurser för att möta invånarnas behov på ett nyskapande sätt som skulle kunna stå modell inte bara för mindre orter utan även för större kommuner är utmärkande. Genom engagemang, kreativt arbete och planer för utveckling visar invånarna sin inställning till utveckling. Mötesplatsen har stor betydelse för gemenskap och aktiviteter. Kalvsviks bygdegård är ett gott exempel på detta.”

    Läs mer:
    Kalvsvik Bygdegårdsförening